Aquest article parteix d'una pregunta inicial: per què a Grup Horitzó treballem per ser un Centre Especial de Treball? Les respostes permeten prendre consciència de les necessitats de la comarca en matèria d'inclusió social i laboral. Assolir aquest rang obriria les portes al Grup Horitzó a nous projectes amb més suport institucional i econòmic.

Primer de tot vull explicar què és un Centre Especial de Treball (CET) i per què el Grup Horitzó hauria de ser-ho.

Un Centre Especial de Treball (en endavant CET) és una empresa social que assegura un treball remunerat a persones amb discapacitat, garantint la seva inclusió laboral. De manera que l'objectiu d'un CET és productiu i la seva funció, social. Per ser reconegut com a CET, el 70% de la plantilla ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Grup Horitzó funciona com un CET pel que fa a l'objectiu i a la finalitat, així com també compleix els requisits del tant per cent de discapacitat, especialment per salut mental, però no ha estat mai reconegut per la Generalitat malgrat els intents. Per tant, no gaudeix del suport institucional ni econòmic que requereixen aquests centres per tal de protegir l'àmbit laboral de les persones més vulnerables.

Actualment ens han seleccionat per formar part de la «Segunda Escuela de Emprendimiento Social» convocada per Janssen i FEAFES Empleo (federació que treballa per normalitzar el treball de persones amb trastorn de salut mental greu). L'escola forma persones que treballem en empreses socials i ens assessoren en l'elaboració del projecte per assolir el reconeixement com a CET.

Grup Horitzó és una fundació social que dona feina a persones amb problemes de salut mental, que atén voluntariat derivat d'agents del territori per la mateixa problemàtica i que no disposa dels suficients recursos per al servei que oferim a la comarca.

Aquesta situació deixa la fundació en desavantatge, ja que la nostra producció competeix directament amb l'empresa ordinària, sense tenir en compte el valor social cap al territori, ni cap unitat de suport professional per als treballadors. Aquestes unitats de suport, subvencionades per la Generalitat quan s'esdevé CET, estan formades per psicòlegs i professionals que ajuden a realitzar una programació individualitzada de cada treballador, que potencia les seves aptituds i que el forma en diferents habilitats per al seu desenvolupament diari.

Creiem fermament en l'apoderament de les persones a través del treball. A la majoria de persones no els agrada l'infantilisme amb el qual se'ls tracta, no volen rebre caritat, ells volen treballar, perquè així se senten útils i que formen part de la societat. Justament per aquest motiu, Grup Horitzó lluita per poder atorgar aquest dret, que esdevé vital.

La supervivència del Grup Horitzó depèn d'aquest reconeixement i estem treballant de valent per poder esdevenir un Centre Especial de Treball al servei de la comarca!