Els alumnes de l'escola Vedruna de Berga aprenen a treballar en equip tot cooperant i negociant amb els companys a través d'un projecte educatiu transversal que es basa en la creació de jocs de taula. Els alumnes han d'idear, dissenyar i fabricar-se el joc i posteriorment presentar-lo a un jurat i fer una partida. El projecte es fa dins l'assignatura de Tutoria però permet incloure-hi diverses assignatures perquè en la creació del joc hi intervenen diferents habilitats.

El taller de creació de jocs el porten a terme els alumnes de segon d'ESO durant el segon trimestre. Per grups de quatre han de generar la idea, posar-la en pràctica a través d'unes instruccions i crear un prototip amb tauler, capsa, peces i altres elements que requereixi. El projecte va néixer del concurs nacional Tísner, en què participen els alumnes de sisè de primària de la mateixa escola. En aquest cas, el joc ha d'estar relacionat amb la llengua catalana. El projecte d'ESO agafa la mateixa mecànica però obrint al màxim l'àmbit dels jocs. Els alumnes han fet jocs de taula la majoria dels quals són de preguntes, altres són de completar recorreguts, altres d'estratègia sense atzar i altres en què és necessària la rapidesa.

El coordinador del projecte, Òscar Garcia, ha argumentat que «es tracta d'un taller molt difícil, hem de pensar que els professionals s'estan mesos i anys per fer-los i ells tenen tres mesos». El coordinador ha argumentat que educativament, amb el projecte, «els alumnes milloren la comprensió lectora i escrita, fan treballs manuals, matemàtiques per diversos càlculs i altres assignatures curriculars com ara català o castellà a l'hora de fer les instruccions, les preguntes i les seves traduccions... però el més important és que aprenen a treballar en equip i a comunicar-se amb la resta de companys. Fan un treball cooperatiu molt important».

El taller forma part de la política de l'escola de potenciar el treball educatiu a través de projecte, que es diferencia del tradicional per assignatures independents. De fet, l'escola ja treballa mitjançant àmbits a primària, i a l'ESO també està implantant el sistema. La d'aquest any ha estat la tercera edició del taller de creació de jocs a l'ESO, mentre que els nens de primària ja en fa quatre que participen el concurs Tísner.