Borredà estrenarà una torre de telecomunicacions de la companyia Movistar que s'està muntant a la parcel·la municipal de cal Gall (a la foto). La companyia ha iniciat la col·locació dels aparells de 5G, fet que «suposarà un canvi substancial en la qualitat i la rapidesa de les comunicacions». Seguidament es farà la connexió elèctrica i, finalment, la programació de les antenes.