Durant el taller es donen alguns consells perquè els usuaris puguin fer front a les factures, saber-les interpretar i tenir clar els conceptes per conèixer què estan pagant i detectar-hi possibles errors.