Dilluns s'inicia una campanya de recollida de plàstics agrícoles al Berguedà que finalitzarà el 30 d'abril de 2020. L'objectiu és redoblar l'aposta de la comarca per reciclar i ser més sostenible.

Representants de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà s'han reunit «amb els diferents agents implicats, com les empreses productores, Unió de Pagesos, l'empresa Simbiosy i l'administració, avaluar l'impacte» de la generació de plàstics agrícoles. Fruit d'aquesta anàlisi «es va detectar que la majoria del plàstic residual contenia Film Pebrd, un material reciclable i amb valor de mercat, que en altres països com Alema-nya fa anys que reciclen amb èxit».

La recollida de plàstics agrícoles es farà amb un protocol que hauran de seguir els agricultors i ramaders d'acord amb Containers del Berguedà SL, l'empresa que facilitarà als productors els big bags (contenidors flexibles) perquè hi dipositin els plàstics i que passaran a recollir per cada granja.