Crear una comissió de Festes. Aquesta és la proposta que el grup municipal de Junts per Berga (JxBerga) portarà al ple de dijous.

L'objectiu és «canalitzar la participació ciutadana» quan s'elabori la programació i «l'assessorament en la creació i desenvolupament de les activitats festives al municipi, puntuals o periòdiques». A més, volen «corresponsabilitzar els grups i entitats en la seva difusió, promoció, preservació i generar nou contingut per a les festes del municipi i fer-les més properes al ciutadà».

La iniciativa de JxBerga recull que la capital berguedana «és una ciutat amb un teixit associatiu viu i implicat, amb un calendari festiu complet i variat durant tot l'any en què les festes, la cultura i l'activitat associativa resulten un pilar fonamental per mantenir una ciutat viva, activa i participativa».

Argumenten que «cal potenciar més que mai aquesta participació ciutadana de manera activa, cohesionada i transversal, amb la voluntat d'enfortir el sentiment de pertinença, de comunitat i de democratització de les institucions». Per aquest motiu, consideren que les iniciatives de l'Ajuntament de Berga, «i molt especialment en l'àrea de festes i cultura, no poden dur-se a terme unilateralment per part de l'administració». JxCAT aposta perquè el consistori «impliqui al conjunt de la ciutadania de manera efectiva i cooperadora». Posen de manifest que la gestió de les festes a Berga es fa a través de la regidoria de Festes, «amb la col·laboració eventual de diverses entitats i persones a títol individual». Consideren que caldria aquesta comissió tant per «garantir la preservació d'aquells elements festius i culturals propis del municipi» com per «treballar per la generació de nou contingut per a les festes, innovant i consolidant, per fer-les més properes al ciutadà i més participatives».

En la seva iniciativa, JxBerga proposa la creació d'un reglament de funcionament d'aquesta comissió que «determini la seva composició i que garanteixi la presència de membres de l'Ajuntament, però també i especialment de representants de les entitats de cultura popular del municipi, de les entitats esportives i del teixit musical així com que el reglament vetlli per la representació de la infància, joventut i la tercera edat». Entre les tasques d'aquesta comisió hi hauria les de «canalitzar la participació dels diferents grups i entitats del municipi que la conformen en el procés d'elaboració de la programació i per a l'assessorament en la creació i desenvolupament d'activitats festives al municipi, puntuals o periòdiques» i generar nou contingut per a les festes.

En la proposta que duran al ple de demà, el principal grup de l'oposició insta el govern municipal que «reservi una partida pressupostària concreta i independent per garantir el funcionament de la comissió, el finançament de la qual hauria de ser regulat al reglament de funcionament».