Gironella ha finalitzat les obres per consolidar el talús del passeig de Cal Metre per tal d’evitar esllavissades i garantir la seguretat de la zona. Les obres van començar a principis de mes i han tingut un cost de 57.000 euros, subvencionats per la Diputació de Barcelona. Els treballs han finalitzat aquesta setmana.

L’actuació ha consistit en fer un sanejament manual del talús, esbrossant i eliminant les parts inestables. A més, s’ha instal·lat una malla electrosoldada i s’ha projectat formigó amb dosificació de ciments. També s’han ancorat algunes zones i s’han col·locat barres de ferro pintades de color per evitar l’impacte visual. A la zona més propera a la fàbrica de Cal Metre s’ha instal·lat una malla de triple torsió, filferro galvanitzat amb ancoratge de coronació de la malla i piquetes d’acer corrugat a la base del talús.

Arran de la construcció de l’ascensor, l’any 2015, es van detectar alguns problemes amb el talús i es van fer petites actuacions per millorar-ne les condicions. Amb el pas del temps el talús s’ha deteriorat i ara era necessària una actuació més tècnica i important.