El ple de l'Ajuntament de Gironella va ratificar l'acord de mediació que garantirà que els veïns del carrer Olvan Alt puguin connectar-se a la xarxa elèctrica, disposar de comptador individual de llum i subministrament en garanties després de més de 13 anys de problemàtica.

L'acord ha arribat després d'un procés de mediació per la demanda d'una comunitat de propietaris contra l'Ajuntament. «El que s'ha evidenciat en aquest procés de mediació és que totes les obres i instal·lacions estaven fetes quan es van acabar els blocs de pisos, i el que va originar aquesta problemàtica va ser un impagament del promotor a l'instal·lador», va explicar David Font. L'acord inclou el pagament per part de les comunitats de veïns i l'empresa que té part dels terrenys de la zona afectada de 70.000 euros del cost que es va deixar de pagar a l'instal·lador, i un cop fet el pagament, l'instal·lador iniciarà els tràmits de cessió de la instal·lació elèctrica a la companyia.