Una vintena de persones van participar en la sortida per veure ratpenats aquàtics al riu Llobregat a Pedret, dilluns a la nit, en una sortida promoguda pel Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. Aquesta activitat s'emmarca dins del projecte QuiroRius, un programa de seguiment dels ratpenats als cursos fluvials com a indicadors de la qualitat de l'aigua i dels boscos de ribera.

En la trobada es va explicar aquesta iniciativa i es va fer observació i recompte de ratpenats d'aigua en 2 localitzacions del riu Llobregat a prop de Pedret. En el primer punt es van veure veure 11 passades de ratpenat d'aigua (Myotis daubentonii / Myotis capaccinii). En el punt 2 d'observació es van veure 20 passades de ratpenat d'aigua (Myotis daubentonii / Myotis capaccinii).