El consistori està duent a terme millores de la senyalització viària per afavorir la mobilitat a peu i crear noves zones per a vianants. El carrer del Programari Lliure passa a ser d'un sol sentit de circulació. També s'ha actuat al carrer Pere Costa perquè els cotxes puguin aparcar a banda i banda (a la foto). I s'habilita aparcament per al transport escolar a Santa Eulàlia.