L'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà Els establiments d'allotjament turístic i restauració estan resultant especialment castigats per la impossibilitat d'exercir la seva activitat per les mesures restrictives de la covid-19. L'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà considera que "és del tot necessari que els ajuntaments del Berguedà tinguin en compte aquesta situació a l'hora d'elaborar i tramitar les ordenances fiscals municipals per al 2021".

En aquest sentit, abans d'aprovar-se les ordenances fiscals municipals del 2021, des de l'associació s'ha informat que es va enviar una petició formal a través d'una instància als ajuntaments de la comarca del Berguedà perquè s'incloguessin en aquestes ordenances els beneficis fiscals adients en la reglamentació de les taxes, en especial la taxa per la recollida i gestió dels residus. "Aquesta taxa caldria aplicar-se si continua la situació actual per tal de garantir la continuïtat dels establiments i dels llocs de treball que genera la nostra activitat. En relació a aquesta petició, de moment, encara no s'ha rebut cap resposta", expliquen.

Concretament, demanen que "s'hauria d'establir una bonificació del 100% en la quota de les taxes quan l'activitat econòmica de l'establiment no es pugui dur a terme per imperatiu legal relacionat amb les mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària i com a mínim del 50% quan l'activitat econòmica de l'establiment només es pugui portar a terme amb restriccions de qualsevol tipus".

Jordi Badia, president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, ha valorat que "aquest ha estat el pitjor any de la història per al nostre sector, som conscients que hi ha una pandèmia mundial, però també sabem que el turisme és un dels principals motors socioeconòmics del Berguedà i necessitem mesures que ens ajudin a afrontar el 2021 amb unes mínimes garanties. Els ajuntaments han d'estar a l'altura en aquest moment tan trist i difícil i han d'adoptar les mesures sol·licitades que ens permetin reobrir amb garanties".