Els municipis berguedans de Gironella i Casserres han obtingut un total de 233.867,05 euros en el marc de la caixa de crèdits que impulsa la Diputació de Barcelona perquè els pobles puguin fer noves inversions.

En concret, l´Ajuntament de Gironella ha rebut 187.000 euros de la Diputació, que aniran destinats a finançar la reforma i condicionament de les voreres del barri de Cal Ramons. A més, aquest pressupost també inclou l´adequació de l´enllumenat públic de tot el municipi.

Pel que fa als diners lliurats a Casserres, el consistori ha rebut en total 46.866 euros per finançar diferents projectes del municipi. Segons ha detallat la Diputació, aquests diners aniran destinats a l´adquisició d´una plataforma elevadora (18.150 euros), a la implantació de gespa al camp de futbol municipal de Casserres (18.127,06 euros), a l´adquisició de banquetes del mateix camp de futbol (5.589,99 euros) i, també, a l´adquisició d´un terreny al carrer Major (5.000 euros).

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té com a objectiu atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, amb l´excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l´import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d´interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d´un any des de la data de concessió.