La covid ha buidat el túnel del Cadí, i un any després de l'inici de la pandèmia hi circula tan sols una quarta part dels vehicles que hi passaven al començament del març del 2020, per bé que es preveu que la mobilitat es torni a disparar especialment aquest cap de setmana, en què ja es pot viatjar per tot Catalunya. I és que aquestes dades, facilitades pel Servei Català de Trànsit, coincideixen amb el darrer període de confinament comarcal, que s'acaba d'aixecar, i constaten una caiguda més forta al túnel que la que hi ha hagut en altres punts de la xarxa viària catalana.

En concret, segons Trànsit, la circulació pel túnel del Cadí ha caigut el 76% de dilluns a divendres, i fins al 79% durant el cap de setmana en relació amb els registres que hi havia justament abans de la pandèmia. Això hauria reduït fins al voltant de 12.000 el nombre de vehicles que hi passen setmanalment respecte dels prop de 53.000 que es van registrar la setmana del 6 al 12 de març del 2020, prèvia a la declaració de l'estat d'alarma. Aleshores, la intensitat mitjana era d'11.022 vehicles diaris dissabte i diumenge, i de 6.177 els dies laborables, unes xifres que durant el darrer confinament comarcal haurien disminuït dràsticament fins a uns 2.300 i 1.500 vehicles de mitjana, respectivament.

La connexió amb els Pirineus a través del túnel de Cadí és un dels punts de la xarxa viària catalana que més s'ha ressentit de la covid pel que fa a la circulació. L'eix Transversal, que és una altra de les artèries bàsiques de la Catalunya Central, encara més transitada que el túnel, també ha notat els efectes de la pandèmia, però amb molta menys intensitat. En les darreres setmanes, coincidint amb el període de confinament comarcal, el tram de la C-25 entre Manresa i Vic, per exemple, ha vist reduït el trànsit el 42% els caps de setmana i tan sols en el 8% de dilluns a divendres respecte al volum de circulació que hi havia els dies abans de la pandèmia. Del 6 al 12 de març del 2020 van passar per aquest tram gairebé un total de 164.000 vehicles, una xifra que ara no arriba als 140.000.

L'evolució que ha experimentat percentualment el trànsit en aquest tram de la C-25 és pràcticament idèntica a la que s'ha registrat en el conjunt de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i, per tant, amb unes xifres molt menors que al túnel del Cadí. A la xarxa viària metropolitana, la circulació durant el cap de setmana ha caigut a la meitat respecte a la que hi havia durant l'etapa prepandèmia, mentre que de dilluns a divendres la reducció ha estat del 9,5%.

Una evolució d'alts i baixos

Un any de covid ha donat lloc a uns nivells de mobilitat clarament a la baixa, i amb intensitats diferents que s'han anat donant en funció de la contundència de les mesures restrictives imposades per frenar la pandèmia.

Segons dades del Servei Català de Trànsit, la mobilitat al conjunt de la xarxa viària catalana va iniciar el seu descens històric el cap de setmana del 14 i 15 de març de l'any passat, coincidint amb la declaració de l'estat d'alarma. Però van ser les setmanes del 30 de març i del 6 d'abril, en què al conjunt de l'Estat es va ordenar la paralització de totes les activitats no essencials, quan la mobilitat va arribar als seus mínims. En el cas del túnel del Cadí, es va notar novament un marcat descens de la circulació de fins al 95% de mitjana respecte de les setmanes prèvies a la pandèmia (i el 98% pel que fa a la mobilitat no obligada). Una xifra que també es va notar a la C-25, però menys, tenint en compte que el trànsit va caure el 75% de mitjana al tram Manresa-Vic.

Amb la primera fase de desconfinament, passat Setmana Santa, la mobilitat no obligada es va mantenir pràcticament invariable, mentre que l'obligada va tenir una lleugera recuperació, però l'increment fort es va donar a final de maig, a mesura que anaven avançant les fases de desescalada. La setmana del 25 de maig, la circulació al túnel del Cadí va augmentar el 19% respecte a les setmanes anteriors, mentre que al tram Manresa-Vic de l'eix Transversal, ho va fer en el 26%.

Al final del juliol, ja sense restriccions de mobilitat, el trànsit a la xarxa viària catalana pràcticament havia recuperat els nivells habituals, que van continuar fins que es van decretar nous confinaments a final d'octubre, en aquest cas municipal de divendres a diumenge. A partir d'aquí es registren descensos progressius, sobretot en la mobilitat no obligada, que s'acosta als nivells que tenia en la fase de confinament total.

El Nadal, tot i l'alleujament de les mesures, va afectar poc la mobilitat, i al túnel va seguir sent baixa, coincidint amb el confinament perimetral de la Cerdanya. En tot cas, el que s'havia recuperat es va tornar a perdre amb el confinament municipal passat festes. Al túnel, el trànsit va baixar el 28%, i a la C-25 entre Manresa i Vic, el 16%. Una situació que es va mantenir semblant tot i el pas del confinament municipal al comarcal que hi ha hagut fins fa uns dies.