Qualsevol de les activitats que realitzem en el nostre dia a dia, des de la més quotidiana, té un impacte sobre el planeta, i l'única manera de revertir aquesta situació és mitjançant la col·laboració de tothom. Les grans empreses, com a agents influents i de canvi social, han de jugar un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic. És el cas de Banco Santander, considerat el banc més sostenible del món segons el Dow Jones Sustainability Index 2019.

Entre els seus grans èxits i objectius -que l'han portat a obtenir aquest reconeixement- hi ha la mobilització el 2019 de 19.000 milions d'euros en finançament verd i l'objectiu d'invertir 120.000 milions d'euros fins al 2025 per combatre el canvi climàtic. A més, l'entitat treballa des de fa temps per reduir la seva empremta mediambiental, la seva generació de residus i les emissions en la seva activitat de negoci. Així, de cara al 2021, el seu objectiu és eliminar l'ús de plàstic innecessari a totes les seves oficines i edificis del món i, per al 2025, que el 100% de l'electricitat que utilitzen provingui de fonts renovables.

Neutres en carboni el 2020

En l'actualitat, el 43% de l'electricitat que utilitzen ja procedeix de fonts renovables i el banc s'ha compromès a ser neutre en carboni aquest mateix any, és a dir, compensar el 100% de les seves emissions que generi en la seva activitat diària. Aquestes van ser algunes de les accions que Ana Botín, presidenta del Santander, va ressaltar en l'última Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (COP25), celebrada al desembre a Madrid, i on l'entitat va ser una de les patrocinadores i va tenir un paper molt actiu.

Per aconseguir els seus objectius i desenvolupar la seva activitat de manera responsable i sostenible, el Santander va començar el 2019 la seva estratègia de mobilitzar 120.000 milions d'euros de finançament verd fins al 2025 i 220.000 fins a 2030 per promoure la transició energètica. Com a punt de partida del pla global d'emissions sostenibles, el mes d'octubre passat van emetre un bo verd per valor de 1.000 milions d'euros a set anys per finançar projectes d'energia eòlica i solar.

Precursors de la Banca Responsable

Aquests passos i metes enquadren el Banco Santander al capdavant del que significa ser un banc responsable, segons els Principis de Banca Responsable elaborats per la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Aquest programa, del que formen part un total de 129 bancs de tot el món, estableix que el sector bancari ha de ser part activa i actor clau a l'acció pel clima per frenar l'escalfament global, la posada en marxa d'energia no contaminant o la producció i el consum responsable. En definitiva, per garantir un futur més sostenible i inclusiu.

Recuperació verda

Ara, amb vista a continuar el seu propòsit una vegada cessi la crisi de la Covid-19, Botín s'ha afegit a l'Aliança per a la Recuperació Verda (Green Recovery Alliance) promoguda al si del Parlament Europeu amb el recolzament de partits polítics, líders empresarials i financers, associacions sindicals, ONG, 'think tanks' i grups d'interès.

L'objectiu és clar: recolzar la reconstrucció després de la crisi i desenvolupar un nou model de prosperitat impulsant per a això la mobilització de paquets d'inversió verds que actuïn com a acceleradors d'una transició cap a una neutralitat climàtica i ecosistemes saludables. Com recull el manifest d'aquesta Aliança, la batalla contra la pandèmia i la batalla contra el canvi climàtic i la degradació de la naturalesa no són dos enfrontaments oposats, sinó que s'han de lliurar i guanyar alhora. Per a això, és necessària una resposta econòmica sòlida de la qual el Banco Santander ja és partícip