L'activitat no presencial als centres hospitalaris de la Regió Sanitària de la Catalunya Central durant el 2021 es va situar entre el 18 i el 25%. Aquest resultat es desprèn de l'informe 'L'atenció no presencial en atenció hospitalària, sociosanitària, salut mental i addicions', que la Fundació TIC Salut Social ha presentat aquest dimecres a Manresa. La trucada telefònica és el canal d'atenció que més es va emprar (el 75%) del total i es va fer servir en la majoria d'especialitats. Els altres canals que van ser servir a la regió són la eConsulta i la VídeoConsulta. Les especialitats que més van utilitzar els canals no presencials van ser endocrinologia, anestesiologia, traumatologia, rehabilitació, salut mental i immunoal·lergologia.

La Fundació TIC Salut Social, organisme públic del Departament de Salut, ha presentat aquest dijous a Manresa l'informe 'L'atenció no presencial en atenció hospitalària, sociosanitària, salut mental i addicions'. En l'informe hi ha participat els quatre centres d'atenció hospitalària de la Regió Sanitària de la Catalunya Central: Althaia, el Consorci Sanitari de l'Anoia, el Consorci Hospitalari de Vic i l'Hospital de Berga.

Adaptar-se a la pandèmia

L'informe detalla el grau d'assistència no presencial als centres hospitalaris de la regió durant el 2021, així com l'activitat realitzada per aquests canals, que va situar-se entre el 18 i el 25%. Aquest volum, segons la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós, "evidencia l'esforç realitzat pels centres i professionals per adaptar la prestació de serveis a la situació actual, minimitzant l'impacte de la pandèmia a través de l'atenció no presencial".

Els canals d'atenció no presencial que poden fer els quatre hospitals de la regió són la trucada telefònica, la eConsulta i la VídeoConsulta'. L'any 2021 la trucada va ser el canal més emprat, amb 166.670 trucades, que representen el 75% del total d'activitat hospitalària no presencial. Segons l'informe, és el canal més utilitzat en la majoria d'especialitats "perquè no requereix habilitats específiques i és una eina tradicional". Els casos més freqüents són la comunicació de resultats positius, canvis de medicació, informació prèvia a una intervenció quirúrgica o seguiment del postoperatori.

Quant a la VideoConsulta, es va detectar un augment respecte els anys anteriors amb un total de 1.380 visites. Aquest canal, segons l'informe, va comportar un major nivell de resolució que el telèfon, però requereix competències digitals específiques i una gestió correcta de la sala d'espera perquè el funcionament sigui òptim. Els usos més freqüents d'aquesta eina van ser en les especialitats d'endocrinologia, rehabilitació, dermatologia i salut mental.

Finalment, l'informe també recull l'ús creixent, però encara residual, de l'eConsulta a les especialitats de dermatologia, endocrinologia, aparell digestiu i hematologia clínica. Es tracta d'un canal que encara està en fase de proves, tot i que s'espera que en un futur pugui tenir un impacte similar al de l'atenció primària, que al conjunt de Catalunya registra una mitjana de 170.000 consultes a la setmana.

Les especialitats que més van utilitzar en conjunt els diferents canals no presencials van ser endocrinologia, anestesiologia, traumatologia, rehabilitació, salut mental i immunoal·lergologia, entre d'altres

Recomanacions de futur

El document recull una sèrie de recomanacions per assentar les bases del model d'atenció no presencial a la regió. "L'objectiu és que aquests nous canals siguin un instrument al servei de professionals i pacients en l'acte assistencial habitual que permeti prendre les decisions clíniques i terapèutiques adequades, sense que es percebi en cap cas com un model substitutori de la visita presencial", asseguren en un comunicat.

Per poder implementar-lo, es recomana disposar de temps a l'agenda específic per a l'atenció no presencial, formar els professionals en aquestes eines, i clarificar protocols per poder normalitzar i establir pautes d'actuació amb garantia de qualitat. També es proposa integrar l'eConsulta, millorar el circuit de consentiment informat dels usuaris per oferir aquest tipus d'atenció i integrar les agendes segons canal per valorar a llarg termini la configuració que millors resultats hagi donat.

A més, el document estableix recomanacions dirigides a la ciutadania, com són explorar les seves preferències, avaluar la seva experiència, fer el seguiment per millorar la qualitat percebuda, assessorar-los i compartir continguts formatius perquè puguin aprendre a utilitzar les diferents eines.

El context de l'informe

Durant el confinament a causa de la pandèmia de la covid-19, l'atenció no presencial es va convertir en un component necessari de la pràctica clínica per oferir una atenció més segura als pacients. Segons informa Salut, passats els mesos inicials de confinament, diversos estudis "apunten a una tendència a l'alça a incorporar canals d'atenció no presencial als hospitals, però el seu ús encara no està consolidat ni és homogeni entre els diferents centres".