Regió7

Regió7

L'Ajuntament d'Olesa incrementa l'IBI un 5% perquè se li ha duplicat la despesa

La regidora d'Hisenda, Lourdes Vallès, explica que si no hi ha l'increment no es podrà complir amb la idea de cobrir les despeses que té el municipi

Els regidors assistents al darrer ple d'Olesa de Montserrat Aj Olesa de Montserrat

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat incrementa en un 5% el rebut de béns immobles, l'IBI i un 10% el de les escombrarie. La regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, va explicar en el darrer ple municipal que l'increment era degut a l'augment de les despeses que té el municipi, sobretot pels preus de l'energia. Vallès va advertir a la resta de regidors que “tocava prendre decisions delicades i molt importants” derivades del fet que s'hagin duplicat els costos dels subministraments i, també, per l’increment de l’IPC que suposarà un increment general de preus i que “tot apunta que arribi al 10% a finals d’any”, segons la regidora. Vallès va explicar que la forma en què es finança l’ajuntament és amb PIE (Participació dels Impostos de l’Estat), impostos, taxes i preus públics (que són els tributs que gestiona de manera directa l’ajuntament), subvencions i préstecs. Per tant, l’ajuntament "ha d’incrementar els imports dels impostos per actualitzar i ajustar-se a la realitat actual”, va explicar la regidora, “si els ingressos no s’incrementen, no es poden pagar tots els serveis que dona l’ajuntament”.

En el cas de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), el tribut s’incrementa en un 5 % a cada rebut. A més, la proposta d’enguany aprofundeix en l’IBI diferenciat establert el 2018 i incorpora a les cinc classificacions (aparcaments, comercial, ensenyament i cultura, industrial i oficines) dues de noves: els edificis singulars i el sòl sense edificar, a obres d’urbanització, jardineria i construccions ruïnoses. En aquests dos nous casos s’ha establert un tipus de l’1,10 a patir dels valors cadastrals de 200.000 € i 90.000 €, respectivament. Cal recordar que aquest IBI diferenciat només s’aplica al 10% dels immobles urbans de cada ús establert que tinguin més valor cadastral.

Pel que fa als habitatges buits, el govern municipal ha anunciat que l’objectiu és fer efectiu el 2023 el recàrrec del 50% de l’IBI. Sobre la bonificació del 95% de l’IBI als immobles que es destinin a lloguer social a través de l’Oficina Local d’Habitatge, enguany s’amplien els subjectes passius que hi poden accedir.

La regidora d’Hisenda també va explicar durant el ple que es modifiquen les bonificacions de l’IBI per als immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. La bonificació que es va aprovar va ser del 30% durant cinc anys (fins ara es bonificava durant 10 anys).

Respecte a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), es modifica l’ordenança, per actualitzar els coeficients de situació, amb un increment d’un 5%. I pel que fa a la recollida de residus sòlids urbans s’incrementa en un 6% la quota per habitatge i un 10% en el cas del comerç. El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, va explicar que un dels motius per a l’increment “és l’augment del cost de l’energia en el tractament dels residus” i perquè la taxa “només cobreix el 75% del servei en el cas dels particulars i del 40% dels comercials”. Segons Carreira, l’increment en la taxa suposa uns 7 euros a l’any per a un habitatge tipus, i en el cas dels comerços, uns 15 euros anuals per a un comerç d’uns 100 m2. En el cas de grans superfícies, com els supermercats, l’increment és d’uns 102 euros a l’any.

Compartir l'article

stats