El govern de Puigcerdà només tindrà 3 dedicacions a jornada parcial durant el mandat, amb un govern format només per regidors de Junts. L'alcalde no s'ha assignat cap sou. En el darrer mandat, tampoc no en tenia, ja que cobrava com a diputat provincial. Les assignacions de sous i indemnitzacions per assistència a les sessions plenàries i a les comissions es van aprovar ahir en un ple. En la mateixa sessió, l'alcalde Albert Piñeira va informar de quin era el repartiment de les 8 regidories. L'oposició queda integrada per quatre regidors, tres d'ERC i un del PP.

Només hi haurà tres regidors amb una dedicació parcial. Dos regidors la tindran del 65% de jornada, el que els suposarà un sou brut de 1.600 euros al mes. I un altre regidor farà jornada parcial del 80%, el que suposarà 1.975 euros bruts de salari.

La resta de regidors rebran retribució en règim d'assistència. En aquest mandat, l'import per assistència ha augmentat. En la legislatura anterior, l'assistència al ple municipal suposava una retribució de 150 euros per sessió. Actualment, ha augmentat a 200 euros. A més, l'assistència a la junta de portaveus es pagava a 150 euros i ara la retribució serà de 175. Finalment, durant el mandat iniciat el 2015, l'assistència a la junta de govern era compensada amb 237,50 euros per sessió, i actualment l'import és de 265 euros. La junta de govern, l'òrgan de gestió permanent, serà exclusiva dels regidors de Junts.

Les regidories

El cartipàs de Puigcerdà queda de la següent manera: Pere Valiente Navarro (primer tinent d'alcalde, Desenvolupament Urbà, Obres i Habitatge, Mobilitat i Seguretat), Maria Carme Mas Comas (segona tinent d'alcalde, Promoció Econòmica, Turisme i Ocupació, Joventut i Infància), Marta Rufiandis Daniel (tercera tinent d'alcalde, Medi Ambient, Parcs, Jardins, Comerç, Agricultura i Ramaderia), Domingo Mora i Llumà (quart tinent d'alcalde, Hisenda i Contractació, Aparcaments i Zona Blava, i Relacions Institucionals), Maria del Mar Quera Bofarull (Gent Gran, Esports, Salut, Transparència i Participació), Pere Tor Benazet (Pobles i Barris, Administració i Recursos Humans), Àlex Rubio Quintana (Cultura i Festes, Comunicació, Noves Tecnologies) i Alba Girao (Educació, Benestar Social, Atenció a la Diversitat, Inclusió i Igualtat).

El govern s'estructura en nou àrees: Medi Ambient, Sostenibilitat i Zones Verdes; Urbanisme, Espai Públic i Comunicacions; Equipaments; Aparcaments, Mobilitat i Seguretat; Col·laboració Público-privada; Estat del Benestar; Igualtat d'Oportunitats i Inclusió; Administració, Finances i Organització Interna; i finalment Promoció Econòmica, Turística i Comercial.