La patronal Empresariat Cerdanya compta assolir a final d'any la xifra de 170 empreses agremiades gràcies a futurs nous acords amb representants dels sectors. A tocar de les 200 empreses representades, l'ens s'acostarà a la meitat del parc empresarial, autònoms a part. L'última actualització estadística de la Generalitat apunta a un parc empresarial amb uns 900 autònoms i unes 700 empreses, de les quals la més nombrosa és la registrada sota el règim jurídic de societat limitada, amb unes 400 companyies. La resta del parc empresarial la formen una quarantena de societats anònimes, unes altres quaranta comunitats de béns i una quinzena de cooperatives, entre d'altres.