El Consell Comarcal de la Cerdanya i el Síndic de Greuges han signat un acord que té com a objectiu ajudar que els drets dels ciutadans estiguin plenament garantits.

El nou conveni de col·laboració entre les dues institucions preveu donar la «màxima celeritat» a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin competències comarcals, segons han explicat des d'aquest òrgan. Així, el tractat estableix l'elaboració d'un informe anual de balanç de l'activitat realitzada i la possibilitat de debatre'l en sessió plenària al Consell. Tant la sindicatura com el mateix Consell han remarcat que aquest conveni reforçarà la presència de la institució defensora del poble català al territori per recollir les queixes i consultes dels cerdans. Segons han detallat des del Consell, amb el conveni el Síndic es compromet a oferir una «atenció singularitzada a la comarca, que es concretarà en la tramesa al Consell d'un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades que facin referència a les diverses administracions de la comarca, i un detall estadístic de les consultes provinents de persones i entitats residents a la Cerdanya». Igualment, el Síndic podrà assistir a una sessió del ple del Consell per exposar i debatre l'informe així com als plens dels ajuntaments que ho sol·licitin. El conveni també estableix l'obligatorietat del Síndic de fer un mínim de dues visites l'any a la Cerdanya. D'altra banda, el Consell cerdà s'ha compromès a difondre entre els veïns de la comarca la figura del Síndic i la seva feina. La Sindicatura manté una quarantena de convenis similars amb altres entitats territorials.