Càritas d'Urgell tanca aquest any 2020 pràcticament doblant les ajudes que ha donat a famílies i institucions de la diòcesi a causa de la crisi econòmica. Segons ha explicat l'ens solidari del bisbat d'Urgell, el total d'ajudes que ha donat a la diòcesi quasi ha doblat el que es van atorgar l'any passat: el 30 de novembre de l'any 2019 s'havien distribuït ajudes per valor de 156.471,56 euros i el 2020, en les mateixes dates, ja n'havia donat per valor de 254.783,50 euros.

Segons les dades de Càritas, a la Seu d'Urgell en aquest exercici 2020 fins al 30 de novembre ha donat ajudes directes per a habitatge i subministraments, per a aliments, salut, educació, neteja i estris per valor de 74.096,37 euros. Aquesta xifra equival a un augment del 37% respecte de l'any anterior, quan es van lliurar ajudes directes a capital de l'Alt Urgell per valor de 46.540,51 euros fins a a mateixa data. Desglossat per casuístiques, Càritas ha donat ajudes per habitatge i subministraments per valor de 39.598,65 euros respecte dels 26.256,56 euros el novembre del 2019. Segos han remarcat des del bisbat, aquesta és la necessitat que es manifesta com a més urgent i que suposa un volum més important d'ajuts per als veïns de la diòcesi d'Urgell. Altres partides importants han estat les destinades a aliments, la qual ha incrementat també notablement i ha passat de 3.853,22 euros als 13.962,29 euros d'aquest any; i per necessitats de la salut, educació, neteja i roba i objectes.