La població empadronada a la Seu d'Urgell ha tornat a augmentar, si bé molt lleugerament, per tercer any consecutiu.

Segons evidencia l'última actualització del padró municipal, el dia 1 de gener d'aquest 2021 la capital alt urgellenca suma 12.397 habitants, és a dir 176 més que en l'any anterior, fet que representa un augment de l'1,4%.

L'Ajuntament ha apuntat que en aquest augment es constata que el nombre d'altes, 862, ha superat el de baixes, 683. Pel que fa a les altes, 70 han estat per naixements, 520 són persones provinents d'altres municipis del país, 236 provinents d'altres països i 36 altes més per correccions d'omissions en el padró. Respecte a les baixes, 113 han estat per defuncions de veïns empadronats, 476 d'habitants que han marxat cap a altres municipis, 57 que han marxat a viure cap a un altre país i 41 per correccions d'inscripcions indegudes i caducades.