L’Entitat Municipal Descentralitzada d’Arànser (Lles de Cerdanya) ha posat a concurs públic l’explotació de l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa. El contracte inicial és de 5 anys, però és prorrogable per dos quinquennis més si aquesta és la voluntat dels gestors, de manera que pot arribar a ser d’un màxim de 15 anys. El cost de la licitació és de 108.900 euros (IVA inclòs), i el termini de presentació d’ofertes és el 12 de setembre.

El contracte inclou fer-se càrrec dels serveis de l’estació ubicats a la zona del Fornell, amb cafeteria i restaurant, i el recinte forestal que comprèn les pistes d’esquí, tant a l’hivern com a l’estiu. Una de les inversions que Arànser considera molt necessària per al correcte funcionament, manteniment i explotació de l’estació d’esquí nòrdic és la substitució de totes les finestres de l’edifici principal. Actualment són finestres de fulla simple, amb un aïllament tèrmic mínim i que pateixen un desgast considerable.

S’ha de tenir en compte que l’edifici està situat a una altitud de 1.890 metres, on les condicions meteorològiques són adverses, i a l’hivern les temperatures acostumen a situar-se per sota dels 0ºC. Per aquest motiu, una de les obligacions de l’adjudicatari al llarg dels dos primers anys de contracte és la substitució de totes aquestes finestres de l’edifici principal per unes de noves amb grau d’aïllament tèrmic molt elevat.

El cost del subministrament i substitució d’aquestes finestres és aproximadament d’uns 60.000 euros, i a això s’hi ha d’afegir que l’import mínim anual que l’adjudicatari haurà d’abonar a l’Entitat Municipal Descentralitzada és de 18.000 euros a l’any.

Atesa la quantitat que hauran de sufragar els nous gestors, un informe tècnic del Consell Comarcal de la Cerdanya considera adient que s’estableixi un període màxim de 15 anys, com preveu la normativa en una de les seves excepcions, perquè l’adjudicatari pugui amortitzar els béns adquirits i de forma que al final dels 15 anys el valor a amortitzar sigui zero.