La seu del Col·legi d'Arquitecte a Manresa acull l'exposició surienca Pedres i Barraques. Les construccions de pedra seca. Aquesta és la primera presentació que es fa d'aquesta exposició fora de Súria, on es va poder veure a Cal Balaguer del Porxo. L'exposició va ser impulsada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament i produïda per l'empresa especialitzada Molècula, amb la participació de l'estudiós surienc Albert Fàbrega com a comissari, i del fotògraf surienc Pascual Robles com a autor de la majoria d'imatges. La mostra ofereix una panoràmica àmplia sobre la història d'aquestes construccions i la seva importància com a element característic del món agrari, i especialment del món de la vinya i el vi. La mostra es va inaugurar aquesta setmana a Manresa, i en el transcurs de l'acte inaugural el secretari de la demarcació del Col·legi d'Arquitectes de Catalu-nya a les comarques centrals, Enric Massana, va expressar la satisfacció d'aquesta institució per la presència de l'exposició a la seva seu.