La retirada del vas de la piscina que hi havia hagut en el Castell de Berga, quan l'espai acollia l'hotel Mesón del Castillo a mitjans del segle XX, ha deixat al descobert onze esquelets d'època medieval. Els cossos havien estat enterrats a la sagrera de l'antiga església de Santa Eulàlia de la Berga medieval que antany estava ubicada en aquest indret. També han aparegut nous vestigis del temple i un pou d'aigua, situat a l'oest de l'església i centrat en el patí d'armes del Castell. Els experts creuen que podria haver-se abandonat a inicis del segle XVIII. La campanya, impulsada pel Consell Comarcal del Berguedà i amb un cost de 52.175,08 euros, vol recuperar el passat medieval d'un indret on també hi havia hagut la seu d'aquest ens. El Castell de Berga és un Bé Cultural d'Interès Nacional.

Els onze esquelets han aparegut en un espai de sòl de quatre m2, situat a l'oest de l'església i no es descarta que n'hi hagin més. Segons els experts, «aquests individus formarien part de la sagrera situada a redós de l'església de Santa Eulàlia des del segle XI, com a mínim, al segle XVI, quan era la parròquia de Berga». A més, els arqueòlegs també han pogut documentar dos cossos més sota la zona de la caserna carlina. També s'han pogut delimitar i documentar les escales d'accés a l'església de Santa Eulàlia així com una rampa per entrar al temple quan aquest es va incorporar «com una estructura d'habitatge per a la tropa dins la fortificació moderna». Totes aquestes estructures també es situen a l'oest de l'església.

La intervenció, a càrrec de l'empresa Arpa Pirineus -per al moviment de terres- i l'empresa arqueològica ATICS, ha consistit en enderrocar i extreure el vas de la vella piscina que estava tapat amb ciment així com també treure terra fins arribar al jaciment arqueològic per fer-hi noves excavacions. S'han retirat terres acumulades per anteriors campanyes arqueològiques i situades a l'est del polvorí, sobre l'antic baluard de la fortalesa conegut amb el nom de «Llengua de Serp». Igualment s'ha enderrocat el mur que unia el baluard de l'antiga església amb el de sosteniment de la plaça del Castell.

Una vegada retirat el vas de la piscina s'han tret terres acumulades durant el segle passat, per terraplenar tot l'espai a l'est i al sud de la piscina, també terres situades a l'oest i al sud de l'antiga església de Sant Eulàlia de Berga que antigament s'alçava a l'àmbit del Castell. Aquestes terres tenien uns 80 centímetres de profunditat, a la banda oest, que a la seva vegada cobria un nivell de terraplenament medieval, amb restes òssies datades, aproximadament, entre els segles XII i XIII que ja es coneixia d'altres intervencions. En la darrera, el setembre, es va treure a la llum una vintena d'esquelets medievals, molts d'infants. També s'ha retirat el mur i la barana de ferro forjat que delimitava el recinte.

En la mateixa actuació també s'ha traslladat el plançó de l'arbre de Gernika que el 1992 es va plantar al Castell. Va ser un regal de la delegació basca a la capital berguedana per simbolitzar l'agermanament entre les dues ciutats. L'arbre es tornarà a plantar en un lloc encara per determinar.