Les parades de roses i llibres a Berga es distribuiran en dos espais: el carrer Major i el passeig de la Indústria. En el primer emplaçament, ateses les característiques del carrer i que s'ha de garantir una distància mínima de 10 metres entre parades, només podran instal·lar els seus estands els locals comercials de la zona, així com les entitats que disposen d'un local als carrers adjacents o més propers. La resta de parades s'ubicaran al passeig de la Indústria. També hi haurà altres parades disseminades en zones del carrer del Roser o el passeig de la Pau. La jornada es completarà el projecte dels microcontes itinerants, activitats organitzades per la biblioteca municipal, un concert de sardanes o la 8a edició de la Marató de Lectura d'Òmnium.