17 de agost de 2014
17.08.2014opinió

amb el vent adequat, rumb a bon port

18.08.2014 | 07:38
amb el vent adequat, rumb a bon port

"És important conèixer la despesa generada pels assistents a un festival en relació amb l'activitat productiva del municipi. Cal saber quin calaix han deixat els visitants a les arques dels negocis locals, com el comerç o restauració"

E
n l'article de la setmana passada parlàvem sobre el boom dels festivals estiuencs al nostre país. Si vareu tenir l'oportunitat de llegir-lo, potser aquesta setmana us haureu adonat que gairebé no hi ha hagut cap dia que qualsevol dels múltiples mitjans de comunicació existents no s'hagi fet ressò de les variades actuacions estel·lars que s'han anat produint al llarg dels dies. Fins i tot, hi deu haver qui gràcies a l'article deu haver decidit comprar alguna entrada amb la idea de passar una bona vetllada en companyia, ja sigui de la família, dels amics o com millor es vulgui gaudint d'una actuació en un dels festivals. Si és així, els autors de l'article ens sentirem enormement gratificats per poder contribuir a la projecció de l'economia productiva de qualsevol dels municipis del nostre país.
Dit això, avui ens agradaria fer un pas endavant i fer reflexionar el lector sobre l'abast d'aquests festivals, i sobre l'impacte real que aquests tenen sobre l'activitat productiva d'un municipi, i en com aquests poden ajudar a projectar-ne la seva imatge. Ens referim al que pròpiament anomenem impacte econòmic, i que no és cap altre que la despesa generada pels visitants al festival, i que pot ser molt beneficiós per a les economies locals. Si més no, permeteu-nos que ho justifiquem:
En primer lloc, és important conèixer la despesa generada pels assistents al festival en relació amb l'activitat productiva del municipi. Dit d'una altra manera, cal saber quin calaix ha deixat el festival a les arques dels negocis locals, i més concretament, quina despesa ha generat en el comerç, l'allotjament, els restaurants, etc. Ens podem imaginar un festival que després de tot l'enrenou organitzatiu no generi negoci en els sectors productius del municipi?
En segon lloc, ens ha de permetre conèixer el perfil de visitant del festival. No hi ha res més important en qualsevol projecte que conèixer aquest perfil, ja que suposa una àmplia font d'informació que ens permetrà disposar d'aspectes tan valuosos com l'edat, la procedència, la forma d'accés al municipi, la manera com ho ha fet, i un llarg etcètera que ens donarà pistes sobre quines actuacions podem fer per millorar el seu grau de lleure al municipi. Heu pensat com el coneixement d'aquestes dades ens pot donar pistes clares sobre quines mesures de promoció i difusió caldrà fer en edicions posteriors? I sobre com l'impacte sobre l'economia del nostre municipi podrà ser més òptim?
Com a tercer punt, també resulta eficient saber quins són els sectors que més es beneficien de la realització d'aquests certàmens; i cal saber quina incidència tenen sobre el municipi. És especialment rellevant que entenguem també que aquestes dades ens han de permetre definir amb més concreció noves actuacions i propostes per seguir impulsant el nostre territori.
I com a quart aspecte clau, també cal constatar la seva capacitat de difondre i posar en valor el territori quan aquests tenen un ampli ressò mediàtic, i que és un clar sinònim de bona gestió per part dels seus promotors.
I per anar acabant, i molt important des de l'òptica dels articulistes; no podem obviar que els festivals han de ser concebuts en clau de col·laboració i de territori. És a dir, que no podem perdre de vista la implicació, la participació activa i el treball conjunt dels diferents col·lectius partícips si volem fer del nostre país una marca més sòlida, consistent i amb vistes d'una millor projecció de futur.
En conclusió, que de frases com "no ens cal estudiar tantes coses, que nosaltres ja ens ho sabem" res de res. Com deia un bon company nostre, l'opinàtica (o opinió infundada) no ens serveix de gaire, mentre que disposar de la informació necessària per conèixer l'impacte econòmic dels festivals (o tot sigui dit, de qualsevol esdeveniment) resultarà clau per a la generació de riquesa d'un municipi, del seu teixit productiu, i també d'un país. Potser per això només arribarem a bon port si sabem agafar el vent més adequat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook