L'autoritat independent de responsabilitat fiscal (AIRef) preveu que el deute de Catalunya baixi fins al 30% del PIB el 2022, des del 33,9% amb què va tancar l'any passat, o el 33,1% que preveu per a aquest any. Segons les dades de l'AIRef, el 74,2% del deute del Govern és amb els fons de finançament autonòmic, com el FLA. En el mateix informe, l'AIRef també apunta a una reducció «lenta» de la ràtio de PIB/deute a nivell estatal, que en el seu escenari central situa en el 91% el 2022.

A més, adverteix que hi ha un 25% de probabilitats que Espanya no aconsegueixi reduir el deute els propers anys. L'AIRef assegura que a Catalunya cal treballar un total de 343 dies per pagar tot el deute, tant el de la comunitat (121 dies) com la part proporcional del deute del conjunt de l'Estat (222). L'autoritat independent considera el deute català com a «molt elevat», ja que recorda que supera de llarg el nivell de referència del 13% del PIB.