El Banc d'Espanya va afirmar ahir que la prolongació de la fase expansiva es reforçaria amb un govern «estable» que posés en pràctica polítiques orientades a reprendre la consolidació fiscal, ja que «pràcticament» no hi ha hagut avenços en la correcció del dèficit.

Així ho assenyala l'organisme supervisor en el seu últim informe trimestral de l'economia espa-nyola, publicat ahir, en què subratlla la importància que es constitueixi un govern que reprengui mesures «de consolidació fiscal» i que afavoreixi l'ampliació del marge de maniobra pressupostària davant d'eventuals situacions adverses, i que impulsi mesures orientades a augmentar el creixement a llarg termini.

En l'àmbit fiscal, assenyala que la reducció del dèficit s'ha recolzat, al llarg de la recuperació, sobretot en els efectes favorables del cicle econòmic i en la disminució de les despeses per interessos, com a conseqüència de la disminució dels costos de finançament.

No obstant això, avisa que «amb prou feines s'han produït avenços en la correcció del dèficit estructural, fet que limita la capacitat de la política fiscal per afrontar un eventual canvi en el cicle econòmic».

D'acord amb la darrera informació relativa, constata que el dèficit públic s'hauria mantingut el 2019 en el mateix nivell de l'any anterior, fet que seria «insuficient» en termes de requeriments de sostenibilitat de les finances públiques a mitjà i llarg termini.

D'altra banda, també veu necessari reprendre l'agenda posposada en els últims anys d'adopció de les reformes necessàries per augmentar la productivitat de l'economia i la seva capacitat de creació d'ocupació.

L'organisme supervisor indica en el seu informe que el ritme de creixement de l'economia espa-nyola, que també «ha estat afectada per l'empitjorament del context exterior», s'hauria estabilitzat en el tram final de l'any. Com a conseqüència, el creixement del PIB en els dos trimestres centrals del 2019, del 0,4%, va ser dels més baixos des que va començar la recuperació.