L'Associació i Col·legi d'Engi-nyers Industrials de Catalunya va demanar ahir al Govern català que «no discrimini» l'energia hidroelèctrica i cogeneració d'energia amb un nou impost previst a l'avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Per això, l'associació va proposar una nova redacció dels articles 10 i 14 de l'avantprojecte, a punt d'iniciar el tràmit parlamentari, de manera que aquestes instal·lacions quedin exemptes del tribut. «El nou impost discrimina sense justificació les energies renovables», va afirmar el col·lectiu a través d'un comunicat. En concret, va destacar l'impacte de l'impost a l'activitat de cogeneració, responsables del 12,5% de l'energia elèctrica de Catalunya.

20 milions d'euros

La llei del Govern preveu un impost propi sobre «les instal·lacions que incideixen en el medi ambient», segons els enginyers. Aquesta taxa grava les activitats de producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica, així com els elements fixos de transport d'energia elèctrica, telefonia i telecomunicacions. L'impost gravarà amb més de vint milions d'euros anuals les empreses cogeneradores.