És una frase que sentim cada dia. Però encara hi ha molts llocs del món on aquest simple gest, rentar-se les mans, suposa un problema.

I és que la garantia de subministrament d'aigua en quantitat i qualitat suficients és una premissa bàsica per al desenvolupament de qualsevol societat i per a la lluita contra la desigualtat, la pobresa i les malalties arreu del planeta. Aquesta afirmació té aquests dies més sentit que mai. En un país com el nostre, disposar dels serveis bàsics als quals el ciutadà està acostumat resulta fonamental per mantenir el nivell de benestar diari que el nostre entorn exigeix i pel qual paga.

I si hi ha un servei bàsic que no pot faltar és el de l'aigua corrent. ¿S'imagina algú els dies de confinament i incertesa sense aigua a les cases? Crec que és una cosa en la qual ningún s'ha fixat. I la raó és molt senzilla: el servei de gestió del cicle de l'aigua és un dels serveis públics que millor funcionen a Espanya. Gairebé mai falla. Totes les empreses, tots els operadors públics o privats que treballem en aquest sector, desenvolupem les nostres funcions amb la màxima implicació, conscients de la responsabilitat que comporta la prestació d'un servei públic de primera necessitat com el del cicle integral de l'aigua.

Espanya compta amb empreses com la nostra, considerades entre les líders mundials, amb una vocació que fa possible oferir un servei excel·lent. Parlem de companyies tecnològicament molt avançades, especialitzades, que porten anys invertint en programes de R+D+I i aportant solucions eficients i sobre la base sempre de la sostenibilitat financera, social i mediambiental. És el que ha portat Espanya a ser un referent mundial en gestió de l'aigua. Un altre campionat del món que hem guanyat.

El sector de l'aigua urbana és el paradigma, en positiu, de la col·laboració publicoprivada. Les empreses ens presentem a concursos convocats per l'Administració i, un cop triades, treballem en la gestió del dia a dia d'aquest servei públic bàsic. En el nostre paper d'aliats tècnics i especialitzats del sector públic la nostra activitat es desenvolupa en constant coordinació amb les administracions, que són les titulars dels serveis. Aquesta connexió del que és públic i de la capacitat privada, per la seva fortalesa en tots els sentits, adquireix especial importància en els moments més crítics. Així ho hem vist en circumstàncies com incendis, inundacions, temporals i en qualsevol altra crisi imaginable (no només les directament relacionades amb l'aigua) que requereixi un esforç conjunt per superar-la.

Aquesta actitud de «tots a l'una» potser és la primera de les tres raons que, al meu entendre, permeten explicar per què, tot i enfrontar-nos a l'emergència més greu de les últimes dècades, els serveis lligats a l'aigua urbana amb prou feines se n'estan ressentint. Les diferències de criteri -que n'hi ha- entre els actors que intervenim en el cicle de l'aigua han quedat aparcades fins que la societat no arribi a la victòria enfront de l'enemic comú: la Covid-19.

Hi ha un segon element fonamental per explicar l'èxit operacional en la gestió dels serveis d'aigua: els equips humans de les empreses que els presten. Parlem d'un col·lectiu que supera els 25.000 homes i dones amb una alta especialització i, per sobre de tot, amb una vocació de servei indestructible. No són herois però, en les circumstàncies actuals, sí que són professionals altament compromesos i amb un únic objectiu: alleujar la situació sanitària brindant a la ciutadania la continuïtat dels serveis d'aigua. O el que és el mateix, poder rentar-se les mans tantes vegades com calgui, un got d'aigua de l'aixeta que alleugi la set, una dutxa reconfortant en acabar la jornada, o la possibilitat d'ocupar el temps lliure davant els fogons amb una recepta nova. Tot això és el que els nostres companys ens estan facilitant diàriament: tranquil·litat, benestar, confiança, pau.

L'adopció de ràpides mesures per combatre les crisis, és la tercera de les raons que ofereixo per explicar que, malgrat tot, l'eficiència dels serveis s'estigui mantenint en un altíssim nivell. El sector coneix el seu caràcter «essencial», i per això va activar un bon nombre d'accions des del començament d'aquest malson, fins i tot abans que es decretés l'estat d'alarma. Els plans de contingència implementats inclouen mesures higienicosanitàries, operatives, laborals, d'atenció als usuaris i també socials. Aquestes últimes tenen com a objectiu assegurar els serveis del cicle integral de l'aigua a tots els ciutadans, especialment als més vulnerables. No és una novetat, ja que en la pràctica totalitat dels municipis espanyols existien ja abans de la crisi mecanismes d'acció social que cobreixen, parcialment o totalment, el cost dels rebuts d'aigua d'aquells col·lectius que no poden pagar la factura. En la situació actual les empreses operadores hem decidit motu proprio suspendre tots els processos de tall de subministrament mentre es mantingui l'actual situació.

Avui més que mai, però com sempre, els professionals de l'aigua tractem de ser útils a la societat amb el nostre treball diari: garantir que els ciutadans disposin d'aigua de qualitat, d'un sanejament net, de solucions en cas d'incidències i, en definitiva, d'un servei proper. Que el servei de l'aigua urbana sigui una solució, no un problema.