El Banc d´Espanya calcula que entre el 6% i el 10% de les empreses de l´Estat seran inviables per l´impacte de la crisi de la covid-19, segons dues simulacions publicada ahir, una més optimista, que considera que la covid no afectarà de forma permanent els comptes de les empreses i una altra de més pessimista que preveu que sí que tingui un dany persistent en els resultats a llarg termini.

L´informe també assenyala que el percentatge de companyies amb una pressió financera elevada s´ha disparat 27 punts percentuals entre el 2019 i el 2020, fins a situar-se en el 40% del total, davant del 15% de fa un any. Aquest percentatge arriba al 70% en el cas de l´hostaleria i supera el 60% de les companyies del sector de vehicles de motor.

L´organisme recorda que les empreses que tenen una pressió financera elevada són un risc quan els seus resultats corrents són insuficients per cobrir les despeses financeres. Les companyies s´enfronten a problemes de liquiditat però no són «necessàriament insolvents». L´ens classifica com a insolvents aquelles companyies amb un volum de deute net que supera en més de 12 vegades els resultats esperats a llarg termini. I dins de la classificació d´insolvents hi ha les empreses inviables, que són les que no poden cobrir les despeses d´explotació amb els seus ingressos a llarg termini.

El supervisor calcula que, en el millor dels casos, la proporció d´empreses insolvents s´incrementaria quatre punts fins a situar-se prop del 15% aquest any. En canvi, en la simulació pessimista, el Banc d´Espanya preveu que els efectes negatius de la pandèmia siguin permanents en el resultat de les empreses i les companyies insolvents pujarien més de 8 punts i s´aproparien al 20%.

El regulador assegura que les mesures de contenció de la pandèmia van provocar una caiguda brusca de l´activitat de les empreses, que es va traduir en una disminució «sense precedents» dels excedents ordinaris.

D´aquesta manera, durant els tres primers trimestres de l´any, el VAB es va reduir el 22,5% en comparació amb l´any passat en les empreses CBT, un índex format per 900 companyies de gran dimensió. En aquest mateix grup, les despeses de personal van caure el 4,9% i la caiguda de l´ocupació es va concentrar fonamentalment en el col·lectiu de treballadors temporals, amb una reducció del 19,%.