El Govern preveu aprovar al Consell de Ministres d’avui el projecte de llei amb les primeres mesures per a la reforma del sistema públic de pensions, que serà remès al Congrés per iniciar la tramitació parlamentària.

La norma suprimeix els aspectes més polèmics de la reforma del Govern de Rajoy el 2013: l’índex de revaloració de les pensions (IRP), que limitava la seva pujada anual al 0,25% en situacions de dèficit, i l’anomenat factor de sostenibilitat, que serà reemplaçat per un nou mecanisme d’equitat intergeneracional. Així mateix, introdueix incentius per retardar la jubilació de manera voluntària i revisa el model de jubilacions anticipades amb la finalitat d’acostar l’edat efectiva de jubilació a l’edat legal. Les mesures, acordades amb CCOO i UGT i les patronals CEOE i Cepyme a partir de les recomanacions del Pacte de Toledo, ja van ser aprovades com a avantprojecte de llei al Consell de Ministres del 6 de juliol. La previsió és que el primer Consell de Ministres després de l’estiu aprovi les mesures com a projecte de llei per iniciar-ne la tramitació a les Corts.

Es tracta de la primera pota de la reforma de pensions que el Govern ha compromès amb Brussel·les en el component 30 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Govern ja ha avançat la seva intenció d’ampliar-la amb més mesurades durant la seva tramitació parlamentària. És el cas, per exemple, del nou factor d’equitat intergeneracional, per al qual Govern i agents socials s’han donat de termini per negociar-lo fins al 15 de novembre.

Entre les mesures per retardar l’edat de jubilació, s’estableix que en el cas de l’anticipada voluntària els coeficients reductors de la pensió passin a ser mensuals, no trimestrals, i només hi hagi períodes transitoris d’aplicació en el cas de les pensions màximes. Per afavorir la permanència al mercat laboral de treballadors de més edat, s’estableix una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes en situació d’incapacitat temporal dels treballadors que hagin complert 62 anys.