La facturació del comerç electrònic a Espanya va augmentar l’11,7% a l’Estat l’any 2021, i va superar els 57.700 milions d’euros, segons les últimes dades de CNMCData, que també indiquen que l’últim trimestre del 2021 els ingressos van augmentar el 15,8% en termes interanuals, fins a arribar els 16.916 milions. Els sectors amb més facturació van ser la indústria de la moda (8%), els serveis auxiliars a la intermediació financera (6,6%), i les agències de viatges i operadors turístics (5,3%). Quant al nombre de transaccions, el quart trimestre del 2021 es van registrar més de 334 milions de transaccions, el 8,6% més. Els jocs d’atzar i les apostes lideren el rànquing per compravendes (7,3%).

Pel que fa a la segmentació geogràfica, el 40% dels ingressos el quart trimestre del 2021 han tingut com a destinació Espanya, mentre que el 60% restant correspon a compres amb origen a Espanya fetes a l’exterior.

Entre algunes de les altres dades recollides per CNMC, també hi ha el saldo net exterior, que és la diferència entre allò que es compra des de l’estranger a Espanya i allò que es compra des d’Espanya a l’estranger, i que el 2021 va registrar un dèficit de 8.601 milions. Per nombre de transaccions, el 33,5% de les compravendes del comerç electrònic van tenir com a destinació Espanya i el 66,5% l’estranger.