El proper mes d'octubre, 300 escoles i instituts començaran un programa pilot d'educació Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN, 'Coeduca't' preveu que l'educació afectiva i sexual es treballi de manera transversal des de P3 fins a quart d'ESO. Segons el director general de Currículum i Personalització, Josep Vallcorba, el programa vol potenciar ''la reflexió continua, sistemàtica, rigorosa i seriosa'' al voltant de tots els aspectes que envolten les relacions afectives, i superar així les influències ''nocives'' que els joves poden rebre. L'objectiu del Departament és que d'aquí a tres cursos, el programa es pugui implantar a tots als centres del país.

Els continguts del programa 'Coeduca't' s'ha elaborat en col·laboració amb entitats com ara l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, i tindrà un enfocament interdisciplinari. Hi haurà continguts per treballar en grup però també de forma individual, així com activitats escolars i extraescolars que tinguin en compte, doncs, la perspectiva de gènere. El contingut s'adaptarà a les necessitats de cada etapa. Així, per exemple, a P3, es procurarà que els infants juguin amb tot tipus de jocs -nines o cotxes-, mentre que a Primària i Secundària s'incorporarà material com ara les pel·lícules, que poden servir per debatre situacions concretes.

El programa s'haurà d'incorporar al projecte educatiu de centre i caldrà que cada equip tingui un docent referent al centre, a la comissió d'educació i als serveis territorials. Cada centre avaluarà les seves necessitats a l'hora d'elaborar aquest projecte.

En paral·lel, també es farà formació de docents i es treballarà amb les universitats perquè ho incorporin als currículums dels graus i màsters.