El servei Canvi de Banc permet passar permet domiciliar els rebuts online, traslladar les transferències periòdiques i sol·licitar el tancament de l’antic compte, sense haver d’anar a l’oficina.

Quin acolliment ha tingut el servei Canvi de Banc?

Estem molt contents amb el resultat, ja que els clients que l’han utilitzat en els últims tres mesos li han donat una puntuació d’excel·lent, sent una de les funcionalitats millor valorades. En l’últim any més de 100.000 persones han utilitzat alguna de les operatives de servei Canvi de Banc, la qual cosa ens reafirma que és una eina útil per al client.

Com definiria els punts forts d’aquesta funcionalitat?

Es tracta d’una eina digital que soluciona i facilita el canvi de banc. Històricament aquest ha estat un fre important, ja que traslladar els ingressos o rebuts, entre altres coses, era una tasca manual que requeia al client. Per això a BBVA hem buscat una solució que permet gestionar tots aquests tràmits de manera automàtica i sense necessitat de parlar amb l’altre banc. 

"L’eina permet domiciliar els rebuts, traslladar les transferències i tancar l’antic compte"

Com funciona?

El servei Canvi de Banc permet als nous clients, i a aquells que tinguin comptes encara oberts en altres entitats, domiciliar els ingressos recurrents, com ara la nòmina o la pensió. A més, l’eina possibilita domiciliar els rebuts, traslladar les transferències i sol·licitar el tancament de l’antic compte en un procés àgil, que no requereix anar a l’oficina de BBVA ni de l’anterior banc.

Això significa un gran estalvi de temps, oi?

Sí, perquè un cop el client decideix què desitja fer, és BBVA, amb previ consentiment, qui es posa en contacte amb els pagadors, en el cas dels ingressos, els emissors dels rebuts (aigua, llum, gas, Internet, etc.), així com amb l’altra entitat financera, sense que l’usuari hagi de realitzar gestions addicionals en la majoria dels casos. És a dir, el servei Canvi de Banc reuneix, en un únic punt, totes les opcions que un particular ha de tenir en compte a l’hora de canviar-se de banc.

"És un procés agil per al client, ja que no requereix anar a l’oficina de BBVA ni de l’anterior banc"

El client pot decidir quins rebuts o comptes traspassa?

El client decideix quins canvis li interessa realitzar i quan els vol fer. I tot de forma gratuïta i 100% online, cosa que agraeixen molt. La funcionalitat, situada en l’àrea privada del client, tant al web a l’app, ha obtingut una valoració de 9 sobre 10.