El FC Barcelona ha anunciat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afecta els jugadors de les diferents plantilles, així com per a la resta del personal no esportiu, segons va decidir la junta directiva reunida aquest dijous telemàticament, per "minimitzar l'impacte econòmic que la crisi del coronavirus està provocant en l'activitat" del club.

"Davant aquest escenari d'emergència sanitària, la junta directiva ha decidit implementar una sèrie de mesures per pal·liar els seus efectes i reduir les afectacions econòmiques d'aquesta crisi. D'entre les mesures adoptades, cal destacar les relatives a l'àmbit laboral, motivades per la necessitat d'implementar mesures d'adaptació de les obligacions contractuals del personal del club a les noves, i transitòries, circumstàncies que estem vivint", informa l'entitat blaugrana.

"Es tracta de la presentació dels diferents expedients relatius en l'àmbit esportiu (futbol i altres esports professionals), així com en la resta del personal no esportiu". Aquests expedients es tramitaran davant del Departament de Treball de la Generalitat, una vegada el FC Barcelona hagi "compartit amb tot el seu personal, esportiu i no esportiu, tots els aspectes relatius a aquestes mesures, i el seu abast".

Segons explica el Barça, es tracta d'una reducció de la jornada laboral, imposada per les circumstàncies i les mesures de protecció dutes a terme, i, com a conseqüència, la reducció proporcional de les retribucions previstes en els respectius contractes".

Aquestes mesures que el FC Barcelona vol implementar seguint "escrupolosament les normes formals laborals, sota els criteris de proporcionalitat, i sobretot equitat, i amb l'únic objectiu de reprendre l'activitat del club tan aviat com sigui possible".

El comunicat no concreta si la reducció salarial afectarà totes les seccions per igual o si l'equip de futbol -amb sous més alts- assumirà la part més important.