Arran de les instruccions fetes públiques ahir pel Ministeri de Sanitat en l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, en què es flexibilitzen determinades restriccions establertes en la declaració d'estat d'alarma per a les fases 0 i 1 del pla per a la transició cap a una nova normalitat, la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física (SGEAF) exposa al sector esportiu català les mesures que afecten el desenvolupament de la pràctica esportiva a partir de demà dilluns 18 de maig en l'àmbit professional, d'alt nivell, alt rendiment i federat.

FASE 1

Es permet la pràctica de la pesca esportiva i recreativa i l'activitat cinegètica per aquells territoris que es troben en fase 1. El desenvolupament d'aquestes pràctiques es pot fer dins dels límits de la regió sanitària d'acord amb el que estableix l'Ordre 399/2020 de 9 de maig

Els esportistes d'alt rendiment català (ARC) s'equiparen als esportistes professionals i als d'alt nivell (DAN) pel que fa a les condicions en què poden exercir l'activitat marcades per les fases 0 i 1 per a aquests col·lectius

Els esportistes federats podran realitzar la pràctica esportiva a l'aire lliure en l'àmbit territorial de la seva província, mantenint les franges horàries de 6h a 10h i de 20h a 23h en municipis de més de 5.000 habitants.

FASE 0

Es permet l'obertura dels Centres d'Alt Rendiment i els centres de tecnificació reconeguts per l'administració competent, en les condicions establertes pels articles 38 i 40 de l'ordre 399/2020

Els esportistes federats podran realitzar la pràctica esportiva a l'aire lliure en l'àmbit territorial de la seva província, mantenint les franges horàries de 6h a 10h i de 20h a 23h en municipis de més de 5.000 habitants

Els equips de lligues professionals poden desenvolupar entrenaments de caràcter mitjà (en grups de màxim 10 persones) amb les condicions de seguretat i higiene que estableixen les directrius de la fase 1 (Ordre 399/2020)

En els territoris que es mantenen en la fase 0, les instal·lacions esportives a l'aire lliure i els centres esportius coberts han de romandre tancats i, per tant, no s'hi podrà desenvolupar la pràctica esportiva.