L'emergència sanitària de la covid ha accelerat la implantació d'un model híbrid de formació a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Continuarà sent presencial, però no tots els dies de la setmana, i guanya pes l'ensenyament en línia. La universitat manresana ja ha aprovat la planificació del curs 2020-2021, que ha tingut en compte les directrius generals de la direcció general d'Universitats, com per exemple que els grups siguin més reduïts.

Segons especifica la FUB-UManresa, les activitats que es duran a terme de forma presencial al recinte universitari seran els tallers teoricopràctics, les tasques avaluables breus, els exercicis pràctics, les activitats de simulació, els debats i l'anàlisi de casos. També aquelles que requereixin la utilització de software específic, classes magistrals puntuals, propostes didàctiques que calgui vivenciar, activitats de reflexió crítica i seguiment de treballs en grup. També les pràctiques professionals a cada centre de treball.

En canvi la no presencialitat inclou lectures, explicacions magistrals, visionat de vídeos, treballs individuals o en grup, tutories de grup, algunes classes magistrals o xerrades.

Grau per grau

En el cas del grau d'Administració i Direcció d'Empreses la presencialitat variarà en funció de les assignatures. Anirà del 75 fins al 25% del total d'hores. Hi haurà tres dies de classe presencial a la tarda. Les pràctiques a les empreses es faran amb normalitat.

Els alumnes d'Educació Infantil tindran dos o tres dies de classe presencial en funció del curs. Hi haurà un 50 % de presencialitat i un 50 % de treball telemàtic en la majoria d'assignatures. En aquest cas les pràctiques també seran presencials.

Els estudiants de Fisioteràpia són els que tindran més classes presencials. Seran cinc dies a la setmana, tot i que durant menys hores, i les pràctiques seran 100% presencials. Els grups es desdoblaran per treballar amb la meitat d'alumnes del que és habitual. La formació teòrica i teoricopràctica serà en un 50% en línia.

A Infermeria hi haurà classes presencials dos o tres dies en funció del curs. També es desdoblaran grups i les pràctiques seran totalment presencials. Les teòriques en un 50 %. Finalment els estudiants de Podologia hauran d'anar a classe a la universitat entre dos i quatre dies per setmana en funció del curs, i en horari de matí. Les assignatures seran en línia o presencials entre el 50 i el 75%. Les pràctiques seran totes presencials.

Tipologia de les assignatures

Per planificar el curs acadèmic s'ha tingut en compte la tipologia de cadascuna de les assignatures i les especificitats dels graus que s'imparteixen a la FUB-UManresa. Segons la institució universitària, la UVic-UCC ja preveia avançar cap a un nou model pedagògic més semipresencial, i així es va aprovar l'any 2019. Però la pandèmia de la covid n'ha accelerat la implantació. Tot i que la planificació que s'ha aprovat està pensada per al proper curs 2020-2021, al final dels estudis s'avaluarà com ha funcionat per avançar en aquesta semipresencialitat. Ja es porta a terme en Logopèdia i també s'havia dissenyat en Podologia i Educació Infantil.

Els estudiants de la FUB van poder continuar els seus estudis universitaris en línia quan va haver de tancar la universitat a causa del confinament.