Els Agents Rurals fan una crida a la població perquè no es facin barbacoes al bosc i insisteixen que fer-ne comporta sancions. El cos recorda la prohibició després d'haver imposat denúncies a persones que havien fet foc en zones boscoses al Berguedà, entre altres comarques del país.

Dissabte, els Agents Rurals van interposar dues denúncies per haver fet barbacoes en zones forestals del Berguedà. Per altra banda, dilluns van denunciar dues persones més pel mateix motiu al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Els Rurals recorden a través del seu compte de Twitter que som en període d'alt risc d'incendi i que aquest tipus d'activitats estan prohibides, i que només es poden utilitzar les barbacoes que hi ha habilitades a les àrees recreatives.

La norma regula que als terrenys forestals, i en la franja de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es pot fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

També està prohibit llançar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; llançar coets i focs d'artifici.