El pantà de Sant Ponç, al Solsonès, s’ha convertit en la gran reserva d’aigua on aquest divendres carregaven els seus dipòsits hidroavions que treballen per apagar els incendis que hi ha a la comarca.

La decisió d’on carregar l’aigua la decideixen els mateixos pilots en funció del moment i el lloc on es troben i malgrat que a la zona de l’incendi hi ha dos pantans que també hi són propers, el de la Llosa del Cavall i el d’Oliana, el de Sant Ponç sembla que és el preferit pels hidroavions. Aquest fet s’explica per les característiques del mateix pantà de Sant Ponç. Tot i tenir una menora capacitat global per emmagatzemar aigua, aquest embassament té amb una làmina d’aigua més ampla i allargada que els altres dos, i això facilita les maniobres d’aquest tipus d’aparells quan han d’omplir els dipòsits d’aigua.

Per carregar l’aigua, els hidroavions entraven per un extrem del pantà, planejaven sobre l’aigua amb les comportes obertes per omplir els dipòsits i finalment en sortien per l’extrem on hi ha la presa. Aleshores, els hidroavions anaven fins al punt de l’incendi on havien de descarregar l’aigua i tornaven de nou al pantà per reomplir els dipòsits d’aigua.