Els aspirants a treballar com a monitors al saló nadalenc de la infància i la joventut de Manresa poden presentar la seva sol·licitud fins al proper 3 de novembre. Cal tenir complerts els 16 anys i disposar de la titulació en ESO o equivalent. Als seleccionats se´ls farà un contracte de treball per al període comprès entre el 27 de desembre i el 4 de gener, un total de 50 hores, amb una retribució de 427 euros bruts.

El procés selectiu serà pel sistema de concurs, en el qual l´òrgan de selecció valorarà els mèrits al·legats i justificats pels aspirants, d´acord amb els barems establerts. El lloc de presentació de les sol·licituds serà a les oficines del Servei d´Organització i Recursos Humans, al C. del Bruc, 33-35 3a planta (Edifici de La Florinda), en horari de dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a les 2 de la tarda i els dilluns a la tarda de 4 a 6, telèfon 938752440, i també a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà (OAC), a la Plaça Major, 1, bx, en horari continuat de 2/4 de 9 del matí a les 6 de la tarda de dilluns a dijous i els divendres de 2/4 de 9 a les 3 de la tarda.

Tota la informació sobre el procés de selecció està disponible en aquest enllaç: https://www.manresa.cat/web/oposicions/TEM

El Campi qui jugui és el Saló de la Infància i la Joventut de Manresa que es celebra anualment. Va dirigit preferentment als nens i nenes, nois i noies entre els 3 i 12 anys, però des de les darreres edicions algunes activitats es fan extensives als adults afavorint la relació intergeneracional. També els nens d´entre els 0 i 3 anys disposen de la zona Campixics, específica per a ells.