L'Ajuntament de Manresa vol recordar els consells preventius de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (ASPCAT) amb l'objectiu de prevenir el mosquit tigre i conscienciar a la societat dels perills que poden estar sotmesos en cas de la seva aparició.

El mosquit tigre es pot desenvolupar en qualsevol recipient petit que contingui la mateixa aigua estancada durant una setmana, ja que no els agrada posar els ous en masses grans d'aigua que estiguin en moviment. Els factors que més condicionen el seu cicle vital són el clima i les hores de llum solar i es poden trobar actius des de començament de maig fins a final d'octubre; tot i que aquest període pot variar segons el temps meteorològic.

Té la capacitat d'actuar com a transmissor en l'aparició de malalties produïdes pels virus de Chikungunya, Dengue i Zika. El millor mètode per frenar la proliferació del mosquit és la prevenció evitant la posta d'ous i el creixement de les seves larves aquàtiques amb l'eliminació de tots els punts d'aigua on pot créixer

Evitar les acumulacions d'aigua a casa

  • Buidar dos cops a la setmana els recipients de l'exterior que pugin acumular aigua; com per exemple els plats de sota els testos, les regadores, les piscines de plàstic o els plats d'animals domèstics. També s'han de buidar o tapar amb una tela mosquitera espessa els safareigs i els tolls.
  • Evitar les acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals desguassos, i els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua. Per fer-ho, cal tapar els forats dels troncs d'arbres omplint-los de sorra.
  • Eliminar l'aigua dels recipients on hi hagi les larves del mosquit per tal d'evitar el seu creixement; com les joguines, els cendrers, els gerros o les galledes.

Prevenir les picades

  • Evitar l'entrada del mosquit als edificis instal·lant teles mosquiteres que n'impedeixin el pas per finestres, portes i altres obertures.
  • És recomanable portar roba de màniga llarga i pantalons llargs (millor si són de color clar), així com també mitjons.
  • En cas de picada, és essencial rentar i desinfectar la zona. Si les molèsties persisteixen, cal consultar-ho al metge.