Els veïns del carrer de les Saleses de Manresa se senten maltractats. La via va dels Caputxins, davant la Clínica de Sant Josep, a la casa Flors Sirera. Al darrer tram, davant la casa de la solidaritat, la calçada és una veritable muntanya russa, amb forats i sots que converteixen el carrer en una cursa d'obstacles. Forma part dels carrers en llista d'espera per ser arreglats, però d'això fa molts temps, es queixen els veïns.