L'Ajuntament de Manresa va participar en la trobada organitzada per l'IMSERSO, II Encuentro de Ayuntamientos de la Red de Ciudades y Comunidades amigables con las Personas Mayores, que es va celebrar a Madrid.

La reunió tenia com a objectiu mostrar les experiències, generar xarxes de recolzament i fomentar la qualitat de les actuacions de diversos municipis de l'Estat en el marc del moviment mundial d'amigabilitat amb les persones grans impulsat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

En representació de l'Ajuntament de Manresa hi van assistir la regidora de Gent Gran, Mercè Rosich, i el coordinador del programa de Gent Gran, Enric Roca, qui va exposar l'experiència municipal en el desenvolupament del projecte de Ciutats Amigables, atès que Manresa és una de les ciutats que més ha avançat en les fases del projecte, mitjançant una intervenció que va ser molt valorada per la resta de municipis participants.

Xarxa de Ciutats Amigables amb la gent gran

La Xarxa de Ciutats Amigables amb la gent gran és una proposta ideada per l'OMS que va ser exposada per primera vegada el 2005 i que compta amb vàries desenes de ciutats de tot el món.

Per ingressar-hi, es necessita complir uns requisits establerts prèviament que es basen en una diagnosi de la ciutat, el disseny d'un pla d'acció i en establir mecanismes d'avaluació, amb la finalitat d'establir un procés de millora contínua. En el cas de l'Estat espanyol, l'OMS ha delegat la supervisió de les ciutats de la Xarxa a l'IMSERSO, que es cuida de difondre i fer el seguiment del projecte.

Manresa va ser reconeguda per l'OMS com a ciutat amigable amb la gent gran l'any 2011, i atesa la seva posició capdavantera en aquest tema, ha estat escollida per l'IMSERSO per compartir el seu procés amb la resta de ciutats de l'Estat espanyol