El ple municipal ha aprovat el Pla d’acció 2019-2021 Manresa ciutat amiga de la gent gran, per crear entorns i serveis que facilitin un envelliment actiu i saludable.

El Pla recull mesures per executar entre el 2019 i el 2021 com, per exemple, rebaixar tots els passos de vianants que no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i que encara suposen el 25% del total de la ciutat.

El document vol donar resposta a les inquietuds ciutadanes que s'han manifestat en diferents espais participatius.

Col·lectius vulnerables

Una altra mesura és fer un estudi per conèixer les necessitats d'habitatge dels col·lectius vulnerables de la ciutat, incorporant la perspectiva d'edat i de persones que viuen soles.

Incorporar la mirada de la gent gran» de forma transversal en totes les polítiques municipals és una de les constants del pla, segons ha explicar la regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, Mercè Rosich.

El pla posa sota un mateix paraigua el conjunt d'accions que es porten a terme a Manresa per millorar el benestar de la franja de població de més edat. Per exemple, inclou el projecte «Propers» dels plans comunitaris del Xup i la Balconada per ajudar que les persones grans puguin continuar vivint a la seva llar i reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social.

Es tracta d'involucrar el veïnat, entitats, serveis i comerços per crear una xarxa de detecció facilitant que els Serveis Socials realitzin una tasca preventiva i promovent la responsabilitat compartida de les entitats i de la ciutadania en la cura de les persones grans.

El pla preveu dissenyar un circuit de detecció i seguiment de les persones grans que viuen soles o amb altres persones grans. També, la creació d'un grup motor que promogui la integració de les persones grans detectades amb risc d'exclusió en les activitats del bar-ri, o la derivació a altres serveis si escau.

A més, inclou la Campanya Tracta'm Bé per denunciar i ajudar a identificar situacions de maltractament.