Per censar una mascota cal ser major d'edat; l'animal ha de portar microxip; si la sol·licitud es fa per Internet s'ha de presentar els documents escanejats (DNI del titular i document d'alta del microxip o cartilla veterinària on consti el número de xip); els gossos potencialment perillosos requereixen una llicència.