El dilluns dia 10 de juny l'Ajuntament de Manresa inicia les obres del millora de la pavimentació i ampliació de la xarxa de clavegueram del carrer del Forn, una actuació que té un doble objectiu, per una banda resoldre la problemàtica de l'enfonsament de la seva calçada i, per l'altra fixar una nova xarxa de clavegueram en el tram nord del carrer amb la finalitat de donar continuïtat a aquesta xarxa de servei.

Les obres tenen un pressupost de 151.498,80 euros (Iva inclòs), dels quals 90.000 són una aportació de l'Ajuntament, i la resta de l'import és a càrrec d'Aigües de Manresa, amb qui el consistori ha signat un conveni.

Aquesta setmana ja s'han començat a realitzar treballs previs que no tenen afectació a la mobilitat. A partir de dilluns i durant dos mesos, començarà el gruix de les obres que afecten disset finques i suposaran la impossibilitat d'accés en vehicle al carrer.

L'estat actual d'aquest vial és caracteritza per una pavimentació molt precària que presenta un enfonsament en el primer tram -el tram nord-, justament el tram on es preveu la previsió de la nova xarxa de clavegueram.

Es preveu que el desenvolupament dels treballs es faci en dos trams. En el tram nord, l'actuació consisteix en la consolidació amb formigó d'un mur de mamposteria existent, la pavimentació del carrer en plataforma única amb un paviment asfàltic de 8 cms de gruix i la continuïtat de la xarxa sanejament que era inexistent. En el tram sud, l'actuació es limita a la millora de pavimentació i treballs de disposició i connexió dels embornals a la xarxa de clavegueram.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament dona resposta a una petició llargament reivindicada pels veïns i veïnes d'aquesta zona de la ciutat.