? «A les 10 del matí, un repic general de campanes anunciava a la ciutat l'arribada del primer tren Barcelona-Manresa. Esdevenia el 3 de juliol de 1859. Havia efectuat el recorregut en 80 minuts...». Ho explicava La Antorcha Manresana. El primer tren que va circular a Catalunya i Espanya va ser el de Barcelona-Mataró, el 1848. El 1850, el govern de l'Estat va autoritzar la construcció d'una línia que unís Barcelona i Granollers. Nou anys després, arribava a Manresa. Amb el pas dels segles, l'emoció d'aquell esdeveniment històric ha agafat un regust amarg. Han estat moltes les iniciatives que, de formes diverses, han reivindicat una millora en el transport ferroviari sense assolir millores realment substancials.