L'envelliment de la població de la Catalunya Central en general i de Manresa en particular i les millores mèdiques que permeten avançar en la cronificació de les malalties i així augmentar l'esperança de vida té una constatació palpable en les dades d'activitat de la Fundació Sant Andreu Salut: 6.415 usuaris atesos, segons consta a la Memòria del 2018. Més que mai. La Fundació Sant Andreu Salut atén, cura i cuida persones en situació de vulnerabilitat, dificultat, dependència o risc social.

I cada vegada ho fa amb més persones. Dels 4.884 usuaris registrats el 2009, segons la comparativa de memòries d'activitats que realitza Regió7, als ja esmentats 6.415 de l'any passat hi ha un increment de 1.531 atesos, el que suposa un 31%.

L'augment de l'activitat ha estat progressiu però no constant, amb reculades puntuals, però que mirades amb perspectiva dibuixen una tendència a l'alça que en menys d'una dècada ha permès que les xifres passin de bellugar-se a l'entorn dels quatre mil als sis mil.

La progressiva diversificació dels serveis permet a la fundació donar resposta als diferents estadis de la malaltia o la dificultat amb la què topa el pacient.

La Fundació Sant Andreu Salut té cura de les persones que estan en situació de fragilitat i del seu entorn amb la voluntat d'augmentar la seva autonomia i confort.

Mentre els usuaris pugen, els ingressos econòmics també ho fan i l'any passat van ser de 14.659.000 euros, la tercera xifra més important de la història de la fundació assistencial.

La història econòmica recent de la Fundació Sant Andreu Salut té dues parts. A la primera passa dels menys de sis milions d'euros de finals del segle passat i començament de l'actual a prop de setze milions del 2009.

Va ser un ascens continuat que va permetre gairebé triplicar els recursos econòmics en només una dècada amb les veles financeres de la institució inflades per la bonança econòmica que s'ajustava a la creixent demanda de serveis sociosanitaris.

La segona part té un relat totalment diferent. Amb l'esclat de la crisi, a partir de l'any 2009 es produeix un important creixement del nombre d'usuaris amb recursos econòmics que van a la baixa fins al 2014.

Els darrers quatre anys, els ingressos han anat de manera gradual moderadament a l'alça però sense arribar als més de 15 milions d'euros del 2009 i el 2010.

Del gran creixement s'ha passat a unes xifres més estables tant en volum de servei com en volum econòmic per realitzar-lo.