L'Antic, l'associació que treballa per cohesionar i millorar la qualitat de vida del Centre Històric de Manresa, promou una campanya d'ús responsable dels punts de recollida selectiva durant les festes.

En aquestes dates en què el consum es dispara és habitual veure els contenidors (i els seus voltants) plens fins dalt de deixalles. Per aquest motiu L'Antic llança la campanya «La brutícia va aquí, ja els fas servir?».

La campanya defensa que gestionar correctament els residus no és tan difícil. L'acció comença a casa, separant els residus, i segueix al carrer dipositant-los cor-rectament al contenidor que els correspon: paper i cartró al contenidor blau, vidre al contenidor verd -cal treure les tapes o taps dels envasos, si en porten-, envasos de plàstic, llaunes i brics al contenidor groc i els residus orgànics al contenidor marró.